Đôi bạn thâm tình

By


HÀN MẠC TỬ - MAI ĐÌNH
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều

Để nghe dưới đáy nước hồ reo

More...

Thông báo: LỊCH HỌC QUÂN SỰ.

By

                                               
THÔNG BÁO

Lịch học quân sự lớp sư phạm ngữ văn khóa 32

Trường đại học Quy Nhơn

1.Địa điểm: Quân đoàn 3

2.Thời gian: Từ ngày 25 - 7 - 2010 đến 21 - 8 - 2010

3.Nơi nhận quân: Trường đại học Quy Nhơn

4.Nơi trả quân: Trường đại học Quy Nhơn

5.Các khoản chi phí:

5.1.Tiền xe đi và về: 30.000đ/sinh viên

5.2.Tiền điện và nước: 45.000đ/sinh viên

5.3.Tiền ăn: 25.000đ/sinh viên/ngày

Đề nghị các bạn xem rõ thông báo và đi học đầy đủ.

                                                        Lớp trưởng

                                                     Phạm Tuấn Vũ

More...

Ảnh: 20 - 11.

By


Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20 - 11 - 2009.


Hoa ngày mới

More...