Thơ: ĐẾN VÀ ĐI...VẠN THẮNG ƠI! (Nguyễn Ngọc Nam Giang).

ĐẾN VÀ ĐI… VẠN THẮNG ƠI!

      NGUYỄN NGỌC NAM GIANG 

 •  
  •  

    Ai vẫn nói đi xa rồi sẽ nhớ

 •  
  •  

    Nhớ  những gì vẫn ấp  ủ trong tim

 •  
  •  

    Sao trong tôi nỗi nhớ mãi đi tìm

 •  
  •  

    Khi xa cách chưa một lần gõ cửa

 •  
  •  

    Nỗi nhớ  cho buổi trưa hè rực lửa

 •  
  •  

    Lũ  chúng mình ngất ngửa đến nơi  đây

 •  
  •  

    Rồi làm quen rồi vất vả rồi chia tay

 •  
  •  

    Riêng nỗi nhớ cứ đong đầy không dứt

 •  
  •  

    Dẫu biết rằng bứt rứt cũng ra đi

 •  
  •  

    Sao cảm xúc cứ như khi mới  đến

 •  
  •  

    Bà  con tiễn đưa các anh chị  quyến luyến

 •  
  •  

    Phải làm sao để không khóc thật nhiều

 •  
  •  

    VẠN THẮNG ơi! Quá ngắn ngủi mà  thân yêu

 •  
  •  

    Giữ  nỗi nhớ như bao điều muốn nói

 •  
  •  

    Buổi binh minh mà sao mưa quá đỗi

 •  
  •  

    Rớt giọt buồn xin gửi lại VẠN THẮNG ơi!