Thơ: VÔ ĐỀ (Thủy Linh Lung).

alt

 

 

VÔ ĐỀ

Biển xứ Vạn mặn mòi con gió lạ

Sóng gọi buồn hồn cũ nắng xưa

Ai vô tình như nghiêng đổ bát mực

Rót xanh trong nơi mặt biển chân trời

Lỡ đổ mực nhuộm cả chênh chao nhớ

Hanh hao gầy nắng tắt cuối trời xa

Hồn lang thang lạc bước …

Đâu chốn nghỉ?

Biển xanh màu. Gió vẽ trái tim ai?

Vạn ninh 17/3/2011.

Thủy Linh Lung.