Thơ: TẶNG HAI CÔ HÀNG XÓM (Phạm Tuấn Vũ).

 

TẶNG HAI NGƯÒI HÀNG XÓM

 

Này hai cô bạn mới quen ơi

Biết nhau chắc cũng lâu lâu rồi

Sao nghiều lúc cứ vô tình vậy ?

Nhà bên nhà cứ việc sang chơi.

 

Tôi vốn nghiệp thư sinh phòng trọ

Một mình một chiếc ở xứ ngưòi

Xin hai cô hai bạn cùng khoá

Nhà bên nhà cứ việc sang chơi.

 

Mình tôi buồn lắm hai cô ạ

Quanh đi quẫn lại vẫn thấy buồn

Ngày hai bốn tiếng ăn rồi học

Chẳng biết làm chi rồi…ngủ luôn.

 

Cho nên mới gọi là nhiều chuyện

Có đứa bạn nào là nói say

Chuyện trò chuyện trọ chuyện trai gái

Chuyện trời chuyện đất chuyện gió mây.

 

Này nhé hai cô bạn của tôi

Chớ ngại ngùng chi bạn bè thôi

Chiều chiều tôi vẫn rảnh như thế

Việc học việc hành cứ sang chơi.

 

Thú thật là tôi học chẳng giỏi

Bảo rằng có biết chút văn chưong

Là hai cô đã nói hơi quá

Tôi thì vẫn thế vẫn thuờng thưòng.

 

Có bài tập nào còn chưa hiểu

Hay có quyển sách nào hay hay

Có thằng bạn trọ mỗi chiều rảnh

Nhà bên nhà cứ việc sang đây.

 

Vậy nhé hai cô bạn của tôi

Nói đi nói lại chừng ấy thôi

Bạn bè bèo nuớc có duyên gặp

Nhà bên nhà cứ việc sang chơi.

 

                              Phạm Tuấn Vũ