Thơ: TRỞ LẠI (Hoa Thạch Thảo). 

TRỞ LẠI


Tôi lại trở về với mặt biển xanh

Những dải cát vàng và bỏng rát

Những cơn sóng rì rào vào gọi cát

Quy Nhơn ơi! Bát ngát tình người...


Bình Định - đất khách mà như quê mẹ

Con đến đây như về dưới lòng cha

Ở ngoài kia sóng vỗ còn mạnh mãi

Bọt tung trắng xóa những dặm dài...


                                 Hoa Thạch Thảo