Thơ: CHẲNG BAO GIỜ (Dương Thị Ngọc Yến).




 

CHẲNG BAO GIỜ

Chẳng bao giờ em lại nói yêu anh

Dù biết rằng chảng thể nào như vậy

Ngay cả đêm nay yêu anh nồng cháy

Trong tâm hồn trong trách móc cô đơn.

Dù biết rằng chẳng thể nào như vậy

Chẳng thể nào em lại nói yêu anh

Tự dối mình em chọt nhận ra rằng

Một lần dối thêm một lần khẳng định...

                            Dương Thị Ngọc Yến