Thơ: CHO VÀ NHẬN (Phan Văn Tân).
 

Cho và nhận

"Cho và nhận

Lẽ sống của đời

Mấy ai toan tính mấy lời

Mấy ai đếm biết những điều lớn lao

Để danh bay tận trời cao

Tình thương cho mãi

Ai nhận về.

Lẽ sống đời chắc hẳn phải cho đi

Có ai muốn nhận chút công gì

Đâu phải cho đi là đơn điệu

Là cuộc đời phiêu diêu

Hiểu thứ nhận về

Là niềm vui

Nụ cười

Đời.

Nghĩa

Ở đời

Cho và nhận

Cho đi là nhận

Nhận đền đáp tiếng vui

Nụ cười trong đôi mắt nhỏ

Là đủ rồi thỏa lòng trông mong

Cho đi để nhận lại lẽ sống đời.

Cho và nhận

Tim tìm đến tim

Ánh mắt buồn kề mắt

Đi trong khoảng lòng chân thật

Giật mình tỉnh mau cho để nhận

Có ai cười để đời mãi vui tươi

Ta xóa đi giọt lệ trong đôi mắt

Đời cho không phải là mất

Lấy nụ cười êm êm

Trong đôi mắt em

Chính là

Cho để nhận".

                              Phan Văn Tân