Ảnh: Cô giáo tương lai {Kỷ niệm An Sơn}.

CÔ GIÁO TƯƠNG LAI VÀO RỪNG LÀM LÍNH


Lê Thị LanMinh Hiếu - LanHồng Diễm - Hà - Minh Hiếu - LanMinh Hiếu - Lương Thị MiênHồng Diễm - Lan