Ảnh: Cùng Hà dạo công viên thiếu nhi.

Cùng Hồ Thị Hà dạo công viên thiếu nhi Quy Nhơn