Danh sách sinh viên hiến máu nhân đạo năm học 2009 - 2010.
BẢNG TỔNG KẾT

Danh sách sinh viên hiến máu nhân đạo

Năm học 2009 - 2010

I/ Đợt ngày 26/9/2009:

1 - Trần Thị Thùy Lam

II/ Đợt ngày 17/10/2009:

1 - Nguyễn Thị Kim Anh

2 - Nguyễn Thị Ngọc

3 - Lê Hoài Thống

4 - Phạm Tuấn Vũ

III/ Đợt ngày 14/11/2009:

1 - Nguyễn Thị Khiêm

2 - Ngô Thị Thúy

IV/ Đợt ngày 5/12/2009:

1 - Nguyễn Thị Ngọc Châu

2 - Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

3 - Nguyễn Thị Thanh Hương

4 - Nguyễn Thị Lên

5 - Nguyễn Thị Thu

6 - Mai Thị Thu

7 - Trần Thị Tuyết

V/ Đợt ngày 6/3/2010:

1 - Nguyễn Thị Kiều

VI/ Đợt ngày 20/3/2010:

1 - Nguyễn Thị Hồng Lý

VII/ Đợt ngày 24/4/2010:

1 - Võ Thị Hồng Chuyên

VIII/ Đợt ngày 8/5/2010:

1 - Nguyễn Thị Kim Anh

2 - Nguyễn Ngọc Minh Hiếu

3 - Hoàng Thị Hương

4 - Hồ Thị Ái Nguyên

5 - Nguyễn Thị Thu

6 - Mai Thị Thu

7 - Trần Thị Tuyết

8 - Đậu Thị Yến

* Tổng số: 25 sinh viên

Sinh viên nào có ý kiến gì về bảng tổng kết trên

xin liên hệ với bí thư.

                                                          Bí Thư

                                                  Phan Đình Phùng
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19133','qqo0kc0ah8icra510572h47ap5','0','Guest','0','54.166.141.69','2018-09-23 19:00:45','/a251502/danh-sach-sinh-vien-hien-mau-nhan-dao-nam-hoc-2009-2010.html')