Ảnh: SỰ TRÙNG LẬP BẤT NGỜ.

Phương Linh - Trúc Ly

Hòa mình trong sắc trắng - vàng.


Một tên gọi hai cô nàng: Trúc Ly

Ghế đá vẫn là nơi lý tưởng của chúng mình.