Ảnh: SỰ TRÙNG LẬP BẤT NGỜ.

Phương Linh - Trúc Ly

Hòa mình trong sắc trắng - vàng.


Một tên gọi hai cô nàng: Trúc Ly

Ghế đá vẫn là nơi lý tưởng của chúng mình.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'19133','c49g6sbv1d40gmsranu66c5ag6','0','Guest','0','54.166.141.69','2018-09-23 19:10:10','/a240558/anh-su-trung-lap-bat-ngo.html')